Hvem er vi

  • Kirsten Møller Markvardsen

    Jeg er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har bred erfaring med udredning og behandling af børn og unge. Jeg har gennem flere år været daglig leder af et stort ADHD-ambulatorium i hospitalsregi. Særligt har jeg interesse i udredning og behandling af ADHD og autisme samt ledsagende neuropsykiatriske, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder.

    Jeg er specialist i narrativ psykoterapi og er som led i speciallægeuddannelsen også uddannet i kognitiv terapi.


  • Mariane Krabbe Christensen

    Jeg er sygeplejerske og har mangeårig og bred erfaring med undersøgelse, behandling og undervisning indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Jeg har specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje og bl.a. efteruddannelse i autismespektrumforstyrrelser samt i vejledning og supervision.


picture here
Henvisning
picture here
Kontakt
picture here
Spørgeskemaer
picture here
Nyttige link