Nyt fra klinikken

Nyheder

Angående Corona Pandemien:

Pga anbefalingerne omkring Corona smitte beder vi patienter og familier følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at blive hjemme
- hvis en i husstanden er syg - alle skal have været raske minimum 48 timer
- har været ude at rejse indenfor de sidste 14 dage
- eller har haft tæt kontakt med en person som er mistænkt for at være smittet med Corona.
Husk at melde afbud på sms.

Vi forsøger at omlægge så mange samtaler som muligt til telefon- eller videokonsultation - vi giver direkte besked herom.

Hvis man skal møde i klinikken vil det foregå på følgende måde:
- voksne og børn over 12 år skal bære mundbind eller visir i hele klinikken dvs. både i venteværelse og på kontorer.
- unge over 12 år kan i særlige tilfælde undtages fra kravet - kontakt vores personale herom.
- barnet ledsages højst af en forældre og ingen søskende med mindre andet er klart aftalt.
- kom ikke for tidligt så tiden i venteværelse reduceres
- sprit hænderne af når I møder
- vi giver ikke hånd
- konsultationerne tilstræbes at vare højst 15 minutter
- vi forsøger at holde afstand på 2 meter medmindre barnet skal måles og vejesFerie

Eva Christiansen:

Kirsten Markvardsen:

Mariane Krabbe-Christensen:

picture here
Nyttige link
picture here
Hvem er vi
picture here
Spørgeskemaer