Nyt fra klinikken

Nyheder

Angående Corona Pandemien:

Pga anbefalingerne omkring Corona smitte beder vi patienter og familier følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at blive hjemme
- hvis en i husstanden er syg - alle skal have været raske minimum 48 timer
- har været ude at rejse indenfor de sidste 14 dage
- eller har haft tæt kontakt med en person som er mistænkt for at være smittet med Corona.
Husk at melde afbud på sms.

Vi forsøger at omlægge så mange samtaler som muligt til telefon- eller videokonsultation - vi giver direkte besked herom.

Hvis man skal møde i klinikken vil det foregå på følgende måde:
- barnet ledsages højst af en forældre og ingen søskende med mindre andet er klart aftalt.
- kom ikke for tidligt så tiden i venteværelse reduceres
- sprit hænderne af når I møder
- vi giver ikke hånd
- konsultationerne tilstræbes at vare højst 15 minutter
- vi forsøger at holde afstand på 2 meter medmindre barnet skal måles og vejes
- vi kan evt være nødt til at give barnet mundbind på hvis en undersøgelse foregår tæt på
- vi kan evt være nødt til selv at anvende mundbind/visir for øjnene i særlige tilfælde.


Ferie

Eva Christiansen: Uge 29, 30, 31 og 32

Kirsten Markvardsen: Uge 28, 29, 30 og 31

Mariane Krabbe-Christensen: Uge 30, 31 og 32

picture here
Nyttige link
picture here
Hvem er vi
picture here
Spørgeskemaer