Undersøgelse og behandling

Familien modtager først en indkaldelse til en forsamtale, hvor det videre forløb afklares.

Et udredningsforløb vil blive tilpasset det enkelte barn og består typisk af 3-8 besøg i klinikken af ½-1 times varighed, som foregår i almindelig arbejdstid. I udredningen indgår samtaler med barn og forældre, sammen og hver for sig, interviews, tests, fysisk lægeundersøgelse, udfyldelse af forskellige spørgeskemaer m.m., og der indhentes oplysninger fra skole og/eller daginstitution. Forløbet følges op af en samtale med tilbagemelding på undersøgelsen og aftaler om videre plan og evt. behandling. Det aftales også, om der under og/eller efter udredningen skal tages kontakt til skole/PPR, socialforvaltning eller andre.

Et behandlingsforløb kan bestå af individuel terapi, familieterapi, vejledning til forældre/forældregrupper og evt. medicinsk behandling. Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene højt både hos børn og unge.

I klinikken samarbejder vi med børnelæge og socialrådgiver på konsulentbasis.

picture here
Forside
picture here
Målgruppe
picture here
Kontakt
picture here
Receptfornyelse