Målgruppe

Klinikken modtager børn og unge mellem 4 og 17 år til undersøgelse og/eller behandling for alvorlige psykiske lidelser.

Patienter, hvor der mistænkes psykose eller som kræver indlæggelse, henvises primært til hospitalsregi.

Hvis der er tale om lettere psykisk lidelse eller primært sociale problemer, der kan udredes eller behandles af Ungdomsrådgivningen, egen læge, børnelæge, i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), i kommunen (Socialforvaltning, Børne- Familieteam, Psykologhuset) eller hos praktiserende psykolog, henvises hertil. Se evt. under Nyttige Links

Sager vedr. forældremyndighed eller samvær henvises til Statsforvaltningen.